Державним службовцям

 • Комітетські слухання щодо реформи системи оплати праці на державній службі

  Проблеми та виклики реформи системи оплати праці, соціальне забезпечення на державній службі - ці та ряд інших питань стали предметом обговорення під час Комітетських слухань, що відбулися 16 листопада. 

  Захід організовано Комітетом з питань організації  державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування спільно з Національним агентством України з питань державної служби за сприяння та підтримки проєкту ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR). 

  Зустріч стала платформою для широкого обговорення нової моделі оплати праці державних службовців за участі народних депутатів України, урядовців, вітчизняних та міжнародних експертів. 

  «Розуміючи важливість і пріоритетність реформування системи оплати праці державних службовців Кабінетом Міністрів України схвалено низку стратегічних документів. Один із них - Концепція реформування системи оплати праці державних службовців, де закладено модель і чіткі кроки із запровадження оплати праці державних службовців на основі нової класифікації посад державної служби. Минулого тижня прийнято розпорядження Уряду «Про підготовку та реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад», яким, зокрема, передбачено пілотування нової моделі оплати праці протягом 2021-2022 років», - зазначив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов

  Голова НАДС Наталія Алюшина наголосила, що питання гідної та прозорої оплати праці громадян, які забезпечують функціонування всього державного апарату України, є вкрай важливим та резонансним. «Тенденції останніх років яскраво свідчать про низьку ефективність діючої системи оплати праці державних службовців. Заробітна плата на посадах державної служби залишається нижчою за мінімальну та є не конкурентною у порівнянні з ринковою, а мінімальні соціальні гарантії стали демотивуючим фактором. Ми розуміємо, що така реформа вимагає комплексного стратегічного підходу, ґрунтовної виваженої зміни моделі оплати праці на основі кращих міжнародних практик та вітчизняного досвіду», - наголосила очільниця НАДС. Також відзначила, що успіх розпочатих змін багато в чому залежить від консолідації спільних зусиль держави, громадськості і державних службовців. 

  Під час слухань обговорено передумови та етапи реформи системи оплати праці, концептуальні засади нової моделі оплати праці, яка ґрунтується на класифікації посад, а також єдині підходи до реформування системи оплати праці та законодавчу ініціативу щодо їх впровадження. Проаналізовано міжнародний досвід з питань оплати праці державних службовців, що ліг в основу розробленої фахівцями НАДС моделі класифікації посад державної служби. 

  Які ж заходи передбачено в рамках реформи системи оплати праці? Головним кроком впровадження реформи є розроблення класифікації посад державної служби та її пілотування задля виявлення всіх аспектів, запобігання ризикам та поширення реформи на всі державні органи. Пілотування нової моделі оплати праці на основі класифікації посад передбачено протягом 2021-2022 років в НАДС, його територіальних органах, Мінфіні, Мінцифрі та Секретаріаті КМУ. Нова класифікація посад закладає основу для розробки єдиних професійних вимог, професійного навчання, мобільності всередині держслужби та формування справедливої оплати праці державних службовців.

  Концептуальні підходи щодо запровадження класифікації посад та реформа системи оплати праці відповідають європейським принципам державного управління SIGMA/OECD. Така система класифікації посад на державній службі діє в усіх країнах ЄС. До того ж успішні приклади впровадження класифікації вже є в Україні. Зокрема, в Національному Банку України та Укрпошті.

  За підсумками комітетських слухань будуть напрацьовані рекомендації  для органів державної влади щодо реалізації реформи оплати праці.

  Ознайомитися з презентаційними матеріалами Ви можете за посиланням - https://bit.ly/3nyDfSP 

  Переглянути запис заходу - https://bit.ly/3lRWeaH 

 • Виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця у 2020 році

  Відповідно до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640, результати виконання індивідуальної програми враховуються під час оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, що в свою чергу є обов’язковою умовою для отримання найвищого балу державним службовцем.

  У 2020 році було внесено ряд змін до підходів підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, зокрема які стосувались:

  1) Збільшення обсягу частки самоосвіти до 50 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС серед інших видів професійного навчання в межах виконання індивідуальної програми в 2020 році.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 532, зокрема, внесено зміни до пункту 20 Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106, згідно з якими обсяг частки самоосвіти у 2020 році серед інших видів професійного навчання може становити не більше 50 відсотків загальної кількості отриманих кредитів ЄКТС за результатами виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності/ індивідуальної програми професійного розвитку (далі – індивідуальна програма).

  Тобто в 2020 році державний службовець у межах виконання індивідуальної програми має набрати встановлений абзацом другим пункту 7 Положення про систему професійного навчання обов’язковий щорічний мінімум у 1 кредит ЄКТС, де частка самоосвіти має становити не більше 0,5 кредиту ЄКТС, а частка інших видів професійного навчання не менше 0,5 кредиту ЄКТС.

  2) Перегляду затвердженої індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальної програми професійного розвитку.

  Порядком проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців передбачена можливість, в разі такої потреби, перегляду затвердженої індивідуальної програми.

  З урахуванням пунктів 21, 35 Порядку проведення оцінювання, підставою для внесення змін до індивідуальної програми може бути перегляд завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності (далі – ключові показники). Також внесення змін до індивідуальної програми можливе з метою уточнення професійної компетентності, визначеної за результатами перегляду ключових показників відповідного державного службовця, виду професійного навчання та/або орієнтовного напряму/теми професійного навчання.

  У 2020 році додатковою підставою для внесення змін до індивідуальної програми може бути необхідність збільшення частки самоосвіти серед інших видів професійного навчання.

  Таким чином, з урахуванням вищевикладеного перегляд професійних компетентностей, визначених за результатами щорічного оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, не допускається.

  Індивідуальну програму, до якої вносяться зміни, рекомендується викладати в новій редакції, а у грифі затвердження зазначати дату затвердження нової редакції індивідуальної програми.

  3) Підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання.

  Відповідно до пункту 3 розділу IV Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом НАДС від 26 листопада 2019 року № 211-19, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 січня 2020 року за № 5/34288 (далі – Порядок організації підвищення кваліфікації), суб’єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (далі – провайдери) можуть здійснювати підвищення кваліфікації державних службовців зокрема за дистанційною та змішаною (поєднання очної та дистанційної з використанням спеціальних інтернет-платформ, вебсайтів, електронних систем навчання тощо) формами навчання.

  Пунктами 6, 9 розділу IV Порядку організації підвищення кваліфікації визначено, що організація підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання передбачає дистанційні заняття, самостійну роботу учасників навчання та контрольні заходи. Провайдери під час проведення такого навчання можуть передбачати вхідний, поточний та підсумковий контроль.

  Підвищення кваліфікації за професійною (сертифікатною) програмою за дистанційною формою навчання обов’язково завершується підсумковим контролем, а також може передбачати вхідний, поточний контроль.

  Підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою за дистанційною формою навчання обсягом від 0,5 кредиту ЄКТС до 1 кредиту ЄКТС завершується підсумковим контролем. Однак, оцінювання результатів навчання за короткостроковою програмою обсягом до 0,5 кредиту ЄКТС не здійснюється.

  Поточний контроль за дистанційною формою навчання може здійснюватися дистанційно, підсумковий контроль – передбачає проведення контрольних заходів очно. При цьому за рішенням провайдера підсумковий контроль за дистанційною формою навчання може проводитися дистанційно в режимі реального часу.

 • Оплата праці державних службовців

  Оплата праці державних службовців

  Комітетські слухання 16 листопада 2020 року

  Звіт за результатами опитування «Система оплати праці державних службовців»

  Інформаційно-графічні матеріали

  Питання оплати праці - актуальне. Заробітна плата - є не тільки важливим мотивуючим чинником, а й джерелом існування. І не лише для державних службовців. Втім, існуюча система оплати праці працівників державних органів є несправедливою та неефективною. Про це говорять як вітчизнняні, так і міжнародні експерти. Про це знають з власного досвіду працівники державних органів різних рівнів. Тож реформування системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад покликане усунути несправедливість в оплаті праці, адже за сучасними світовими стандартами вона має ґрунтуватися на фаховості, результативності, мірі покладеної відповідальності та особистому внеску кожного працівника.

  Основними стратегічними та програмними документами у сфері реформування оплати праці є:

  На цій сторінці зібрані актуальні питання щодо реформи системи оплати праці державних службовців та відповіді на них.

  1. Навіщо проводити реформу оплати праці державних службовців?

  Діюча система оплати праці застаріла і неефективна. Вона включає в себе 11 складових. Посадовий оклад у цій схемі складає всього 39% - 49%. Близько 50% виплат - варіативні. Це премії, надбавки, стимулюючі виплати, розмір яких, як правило, визначає керівник, часто спираючись не на результати роботи, а на власне суб’єктивне бачення і відношення до працівника.

  Реформа спрямована на підвищення ефективності всієї держслужби. Вона допоможе зробити систему оплати праці прозорою та зрозумілою для суспільства і мінімізувати можливості зловживання та корупції.

  Рівень заробітної плати кожного державного службовця буде залежати від результатів його роботи. Крім того, заробітна плата поступово буде наближена до ринкової і допоможе залучати на держслужбу більше висококваліфікованих фахівців, а також мотивувати професійних співробітників, які вже працюють.

  https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/57080b34-2820-4231-a116-743f35206b17.jpg

  2. Як буде відбуватися реформування системи оплати праці?

  Реформа комплексна і направлена на всі категорії держслужбовців шляхом поетапного впровадження в усіх державних органах.

  Першими нову модель впровадять пілотні державні органи, а саме: НАДС та його територіальні органи, Міністерство фінансів України, Міністерство цифрової трансформації та Секретаріат Кабінету Міністрів України. Згодом вона буде поширена на інші державні органи.

  Реформа буде сприяти подальшій оптимізації функцій та чисельності державних органів.

  3. Які зміни передбачає собою реформа оплати праці?

  1. Впровадження класифікації посад державної служби. Посади класифікують за напрямами діяльності, рівнем відповідальності, складністю обов'язків із присвоєнням відповідних класифікаційних кодів.
  2. Зменшення кількості складових заробітної плати державних службовців. Передбачається підвищення ролі посадового окладу разом із зниженням дискреції керівника на розмір заробітної плати шляхом визначення “основної” та “додаткової” частки заробітної плати:
  • основна частка не залежить від рішення керівника та визначає чіткі складові заробітної плати (не менше 70%);
  • додаткова частка залежить від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи шляхом встановлення премії. Дискреція керінвика - не більше 30%.

  4. Що таке класифікація посад? 

  Першим кроком і основою реформи оплати праці має стати сучасна класифікація посад. Класифікація передбачає розподіл посад державної служби та присвоєння їм класифікаційних кодів на основі віднесення посад до відповідних сімей та рівнів, визначених у Каталозі типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад. Каталог це рамковий документ, що описує функціонал, межі відповідальності та обсяг завдань на посадах державної служби.

  Класифікація розроблена НАДС із залученням вітчизняних та міжнародних експертів і базується на:

  • аналізі міжнародного досвіду;
  • аналізі основних напрямків роботи на посадах;
  • аналізі законодавства;
  • зворотному зв’язку від стейкхолдерів.

  Модель класифікації передбачає:

  • 28 професійних сімей посад - до кожної сім’ї є короткий опис на основі ключового функціоналу на посадах;
  • 9 рівнів відповідальності - від першого керівного рівня до початкового фахового рівня;
  • 3 рівні юрисдикції - центральний рівень, обласний, районний.

  До моделі класифікації посад можуть бути внесені зміни, за результатами її апробації у пілотних інституціях.

  5. Навіщо потрібна класифікація посад на державній службі? 

  Класифікація посад сприятиме формуванню сучасної та ефективної системи управління персоналом в державних органах. Вона використовується у всіх країнах ЄС як основа сучасної системи управління персоналом.

  https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/ad385420-63ac-4c66-a999-421635f182c2.jpg

  6. Як класифікація посад вплине на державних службовців? 

  Класифікація посад - це лише перший крок у реформі оплати праці.

  На етапі апробації класифікація посад буде запроваджена як інструмент отримання інформації про посади. При цьому класифікація:

  • не зменшить розмір діючого окладу;
  • не передбачатиме зміни назви посади, структурного підрозділу чи організаційної структури;
  • не матиме впливу на посадові обов'язки.

  На першому етапі реформи здійснюється виключно збір даних, розрахунки і моделювання.

  Коли класифікація посад буде запроваджена, посади державної служби будуть класифіковані за сім’єю посад, рівнем посади та рівнем юрисдикції державного органу. За результатом класифікації їм присвоять відповідний класифікаційний код.

  7. Чи зміниться рівень  заробітної плати?

  У результаті класифікації заробітна плата державних службовців не зміниться. Зміни можливі після впровадження нових умов оплати праці на основі класифікації посад. Реформа здійснюватиметься поступово з урахуванням можливостей державного бюджету.

  8. Чи збережуться ранги державних службовців і доплати до них? 

  Ранг державних службовців є видом спеціальних звань, які встановлюються з метою мотивації, визнання заслуг та особистого внеску, що мають важливе значення для розвитку держави. Саме тому доплата за ранг має лишитися невід'ємною складовою системи оплати праці.

  9. Що варто пам’ятати про класифікацію посад?

  • класифікації підлягають усі посади, які є у штатному розписі державного органу;
  • класифікації підлягає посада, а не конкретний працівник. Класифікація не оцінює відповідність держслужбовця посаді, яку він/вона обіймає;
  • посади з одного структурного підрозділу можуть відноситись до різних сімей та рівнів.

  У відео, підготовленому спільно із Реформа державного управління, розповідаємо про те, як саме відбувається процес класифікації.

   

  У цьому ролику ви побачите, як класифікується посада на конкретному прикладі. 

   

 • Роз’яснення від 23 жовтня 2020 р. № 122 р/з щодо врахування виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальної програми професійного розвитку при визначенні результатів виконання завдань державними службовцями

  Роз’яснення від 23 жовтня 2020 р. № 122 р/з щодо врахування виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальної програми професійного розвитку при визначенні результатів виконання завдань державними службовцями

  ТУТ

Роз’яснення від 25 вересня 2020 р. № 120-р/з
щодо соціально-побутового забезпечення державних службовців, з якими укладено контракт про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

 

 
 Роз’яснення
від 06 жовтня 2020 р. № 121-20
щодо призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період соціальної відпустки