Структура ГУНП

 • Слідче управління

  Заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області – начальник слідчого управління полковник поліції

  Сліпчук Олег Степанович

  Графік прийому громадян керівництвом:

  Начальник слідчого управління - полковник поліції Сліпчук Олег Степанович перша, третя п'ятниця місяця з 14.00 до 16.00 Приймальня: (056) 756-50-17

  Телефон чергової частини:

  376-05-01

  376-05-02 ф.

  На органи досудового розслідування покладаються такі завдання:

  Захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

  Охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

  Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, що підслідні слідчим органів внутрішніх справ (злочинів - у формі досудового слідства, кримінальних проступків - у формі дізнання).

  Забезпечення відшкодування фізичним і юридичним особам шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями.

  Виявлення причин і умов, які сприяють учиненню кримінальних правопорушень, і вжиття через відповідні органи заходів щодо їх усунення.

  На органи досудового розслідування можуть бути покладені й інші завдання, встановлені законодавством України.

  Органи досудового розслідування зобов’язані застосовувати всі передбачені чинним законодавством заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

 • Відділ дізнання

  Начальник відділу дізнання ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції

  Гладкий Віктор Васильович

   

 • Управління карного розшуку

  Начальник управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області

  підполковник поліції

  Горбач Ростислав Станіславович

  Графік прийому громадян керівництвом:

  Начальник управління Горбач Ростислав Станіславович - щопонеділка з 10.00 до 12.00 тел.: (056) 756-57-02

  У вихідні та святкові дні прийом громадян здійснює відповідальний від керівництва.

  телефон чергової частини:
  (056) 756-57-02

  Основні функції:

  у межах повноважень формування та реалізація державної політики у сфері боротьби зі злочинністю;

  організація і координація діяльності підрозділів карного розшуку органів внутрішніх справ області, спрямована на захист прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань;

  здійснення організаційно-методичного забезпечення діяльності підпорядкованих підрозділів з попередження, виявлення злочинів, насамперед тяжких та особливо тяжких, а також тих, що набули суспільного резонансу, учинених із застосуванням вогнепальної чи холодної зброї, вибухових речовин, групою осіб, серійного характеру, розшуку підозрюваних та обвинувачених, осіб, які зникли безвісти, та ідентифікації невпізнаних трупів;

  надання органам внутрішніх справ області методичної, консультативної та практичної допомоги в організації діяльності підрозділів карного розшуку з попередження, припинення і розкриття тяжких, особливо тяжких та резонансних злочинів, документування протиправної діяльності учасників організованих груп і злочинних організацій, забезпечення оперативного супроводу кримінальних справ, розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від кримінального покарання, безвісно зниклих та встановлення особи невпізнаних трупів;

  вивчення та аналіз стану злочинності, чинників, що її обумовлюють, прогноз криміногенної ситуації;

  забезпечення контролю за діяльністю підрозділів карного розшуку щодо виконання законів, інших нормативно-правових актів України, наказів МВС з питань протидії злочинності.

 • Управління міграційної поліції

  Начальник управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області

  полковник поліції

  Демшевський Андрій Віталійович

  Графік прийому громадян керівництвом:

  Начальник Демшевський Андрій Віталійович -  понеділок, четвер, п'ятниця 10:00-12:00. Прийом відбувається кожний перший, третій понеділок місяця.

  Черговий управління міграційної поліції  прийом громадян здійснює цілодобово.

  телефони чергової частини: (056) 745-01-03

  Електронна пошта: [email protected]

  Управління міграційної поліції є структурним підрозділом апарату ГУНП в Дніпропетровській області, який функціонує у складі кримінальної поліції та відповідно до законодавства України забезпечує реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, запобігання вчиненню, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми, нелегальною міграцією, правопорушень у сфері суспільної моралі, а також працевлаштування за кордоном.

   

 • Управління кримінального аналізу

  Начальник управління кримінального аналізу ГУНП в Дніпропетровській області

  підполковник поліції
  Сергієнко Вадим Вікторович

 • Відділ міжнародного поліцейського співробітництва

  Начальник відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Дніпропетровській області

  майор поліції

  Паршутін Євген Григорович

  тел.: (056) 756-51-53

  Основні функції:

  координація діяльності у боротьбі із злочинністю, яка має транснаціональний характер або виходить за межі країни;

  міжнародний розшук обвинувачених і підсудних, таких, що переховуються від правоохоронних органів з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

  розшук без вісті зниклих осіб, розшук осіб-жертв торгівлі людьми, розшук викраденого автотранспорту, культурних цінностей і антикваріату, ідентифікація осіб і непізнаних трупів;

  обмін аналітичною і статистичною інформацією з питань боротьби із злочинністю і організації роботи правоохоронних органів.

 • Управління КОРД
 • Управління вибухотехнічної служби

  Начальник управління вибухотехнічної служби ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції
  Нечволода Олександр Васильович
   

 • Управління превентивної діяльності

  Начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровській області

  полковник поліції Мороз Сергій Петрович

  тел.:(056) 756-54-10

  Управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровській області (далі – УПД) є самостійним структурним підрозділом ГУНП в Дніпропетровській області.

  У своїй діяльності управління керується Конституцією України, чинними законами України, указами, актами та розпорядженнями Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативними документами МВС України, ГУНП в області.

  Діяльність управління ґрунтується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, дотримання прав і свобод громадян, довіри, відкритості та взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськості.

  Основними функціями управління є:

  захист прав, свобод, та законних інтересів громадян, запобігання правопорушенням та їх припинення;

  забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки на вулицях та інших громадських місцях (у тому числі у місцях проведення масових заходів), профілактика правопорушень у взаємодії з іншими службами і підрозділами національної поліції, органами державної влади та місцевого самоврядування, а також об’єднаннями громадян;

  організація проведення загальної та профілактичної роботи серед населення, взаємодії з громадськими формуваннями щодо охорони громадського порядку, участі разом з іншими службами та підрозділами національної поліції у виявленні, попередженні та припиненні правопорушень;

  здійснення ліцензування певних видів господарської діяльності, забезпечення дозвільної системи та державного охоронного нагляду;

  забезпечення охорони затриманих і взятих під варту осіб під час їх тримання у спеціальних установах міліції та конвоювання до органів суду, прокуратури та досудового слідства;

  організація і контроль за станом виконання підпорядкованими підрозділами превентивної діяльності нормативно-правових актів.

  реалізація в межах своєї компетенції державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

  організація контролю за додержанням законів, інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу автомототранспортних засобів (далі — транспортних засобів);

  удосконалення регулювання дорожнього руху з метою забезпечення його безпеки та підвищення ефективності використання транспортних засобів;

  виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорожнього руху, а також виявлення причин і умов, що сприяють їх вчиненню.

 • Відділ організаційного забезпечення діяльності місць тимчасового тримання осіб

  Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності місць тимчасового тримання осіб

  ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції Сухіна Алла Володимирівна
   

 • Відділ контролю за обігом зброї

  Начальник відділу контролю за обігом зброї ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції

  Алексєєнко Андрій Володимирович

  За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном (067) 779 02 02. Прохання дзвонити у вказаний час: понеділок 16-18, четвер 14-16.

 • Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування

  Т.в.о. начальника УОАЗОР ГУНП в Дніпропетровській області полковник поліції

  Баранець Василь Володимирович
  тел.: (056) 756-50-16

  Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП (УОАЗОР) здійснює координацію, аналіз, планування, контроль та узгодження діяльності структурних підрозділів апарату ГУНП та відокремлених структурних підрозділів ГУНП (далі – ВСП ГУНП) з питань забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, а також надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

  Основні завдання УОАЗОР:

  •     моніторинг оперативної обстановки на території обслуговування та організація реагування на її зміни;
  •     вивчення, аналіз і узагальнення результатів та ефективності поліцейської діяльності на території обслуговування, виявлення причин та умов, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, організація ужиття в межах компетенції заходів щодо їх усунення;
  •     організація діяльності чергової частини УОАЗОР ГУНП, ситуаційного центру, відділу служби «102» ГУНП, чергових частин ВСП ГУНП;
  •     організація діяльності з прийому повідомлень про кримінальні, адміністративні правопорушення або події за скороченим номером екстреної допомоги поліції «102» та оперативного реагування на них;
  •     здійснення організаційного та методичного забезпечення аналітичної роботи структурних підрозділів апарату ГУНП, організація комплексного аналізу стану забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, а також надання поліцейських послуг на території обслуговування, аналіз відповідних результатів роботи структурних підрозділів апарату, ВСП ГУНП;
  •     здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами апарату, ВСП ГУНП поліції Конституції України та інших законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів МВС, Національної поліції України, інших актів законодавства України;
  •     забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, територіальної оборони, організація та проведення заходів щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідації їх наслідків (далі – цивільний захист) в структурних підрозділах апарату, ВСП ГУНП, у тому числі в особливий період, їх координація та методичне забезпечення;
  •    здійснення в структурних підрозділах апарату, ВСП ГУНП систематичного аналізу та перевірок стану обліково-реєстраційної дисципліни.
 • Управління режиму та технічного захисту інформації

  Начальник управління режиму та технічного захисту інформації  ГУНП в Дніпропетровській області 

  Нізельник Олександр Іванович

 • Відділ документального забезпечення

  Начальник відділу документального забезпечення ГУНП в Дніпропетровській області

  Гічко Валерія Валеріївна

 • Сектор спеціального зв'язку

  Начальник сектору спеціального зв'язку ГУНП в Дніпропетровській області 

  підполковник поліції
  Слюсаренко Юрій Васильович
   

 • Відділ правового забезпечення

  Начальник відділу правового забезпечення ГУНП в Дніпропетровській області

  Донський Володимир Володимирович

  телефон:
  (056) 756-53-12

  Відділ правового забезпечення ГУНП в Дніпропетровській області (далі – Відділ) – структурний підрозділ ГУНП в Дніпропетровській області (далі – ГУНП). Основним завданням Відділу є організація розроблення нормативно-правових актів з основних напрямів діяльності управління. Здійснення претензійної та позовної роботи, представництво в установленому законодавством порядку інтересів Головного управління у судах, інших органах державної влади. Здійснення контролю за відповідністю законодавству, що подаються на підпис начальникові ГУНП.

  У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, нормативно-правовими актами НП і Положенням про відділ юридичного забезпечення ГУНП  в Дніпропетровській області.

  До функцій Відділу відносяться: організація претензійної і ведення позовної роботи, захист правовими засобами майнових та інших інтересів ГУНП у судах та в інших інстанціях у разі розгляду спорів за участю ГУНП, участь у розробленні нормативно-правових актів, що регулюють договірну, претензійно-позовну роботу, а також фінансово-господарську діяльність ГУНП, сприяння правильному застосуванню законодавства, що регламентує порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу поліції, запобіганню непродуктивним витратам, участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків.

 • Відділ комунікації

  Начальник відділу комунікації ГУНП в Дніпропетровській області

  підполковник поліції

  Старчевська Ганна Олександрівна

  Контактний телефон: (056) 756-51-46

  телефон:
  (056) 756-51-68

  [email protected]

  Основні завдання Відділу:

  організація проведення та координація заходів органів та підрозділів національної поліції (далі – НП), спрямованих на реалізацію інформаційної політики поліції, упровадження гласності та відкритості в їх діяльності;

  забезпечення оперативного висвітлення в засобах масової інформації (далі – ЗМІ) стану правопорядку в регіоні та заходів, які здійснюються НП щодо боротьби зі злочинністю та громадського порядку;

  організація співпраці з творчими організаціями, підприємствами та установами у виготовленні та розповсюдженні інформаційно-рекламної продукції, фото(відео)матеріалів, художніх і документальних творів, що популяризують діяльність НП, сприяють профілактиці правопорушень та формуванню позитивного іміджу працівників поліції;

  узагальнення та поширення позитивного досвіду взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації та громадськістю;

  підготовка проектів нормативно-правових актів, аналітичних та інших документів з питань організації взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації;

  моніторинг громадської думки щодо діяльності НП, проведення узгодженої інформаційної політики у сфері формування об’єктивної, неупередженої громадської думки про діяльність ГУНП, створення позитивного іміджу працівників;

  координація та контроль у межах компетенції відділу за діяльністю підрозділів зв’язків із громадськістю органів і підрозділів внутрішніх справ.

  Основні функції відділу:

  • забезпечення акредитації при відповідному органі чи підрозділі внутрішніх справ представників засобів масової інформації та організація їх участі в брифінгах, прес-конференціях, зустрічах з редакційними колективами, інших публічних заходах, розгляду інформаційних запитів журналістів;
  • надання допомоги інформаційним агентствам, телерадіокомпаніям, друкованим засобам масової інформації, інтернет-виданням, творчим організаціям, підприємствам та установам в інформуванні населення про діяльність поліції;
  • організація взаємодії поліції зі ЗМІ, громадськими організаціями та населенням з метою інформування про стан правопорядку в державі, заходи поліції щодо його зміцнення та профілактики правопорушень;
  • підготовка тематичних матеріалів та програм для засобів масової інформації з актуальних питань підтримання громадського порядку, боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень, сприяння журналістам у цій роботі;
  • забезпечення використання інтернет-мережі для оперативного поширення інформації про діяльність поліції, забезпечення інформаційного наповнення веб-сайту ГУНП в області та своєчасного надання інформації до Департаменту комунікації НП для розміщення на офіційному веб-сайті;
  • проведення моніторингу розміщених у засобах масової інформації та інтернет-мережі матеріалів щодо діяльності органів внутрішніх справ, своєчасне інформування керівництва ГУНП про критичні виступи в засобах масової інформації, організація реагування на них;
  • сприяння органам внутрішніх справ, підприємствам, організаціям та установам у поширенні інформації правового характеру з метою підвищення рівня правової культури населення, роз’яснення заходів щодо зміцнення правопорядку і громадської безпеки;
  • організація та проведення заходів з опитування населення з метою вивчення громадської думки про діяльність поліції, інформування керівництва ГУНП про результати опитування, внесення пропозицій щодо шляхів формування позитивної думки населення про поліцію;
  • виготовлення та розповсюдження інформаційно-рекламної продукції, фото(відео)матеріалів, що популяризують діяльність поліції, сприяють профілактиці злочинності та формуванню позитивного іміджу працівника поліції;
  • організація конкурсів серед журналістів, інших творчих працівників на краще висвітлення діяльності поліції, створення високоякісних літературно-художніх та мистецьких творів на поліцейську тематику;
  • координація діяльності відомчих ЗМІ, приведення змісту їх інформації та матеріалів у відповідність до запитів широкого читацького загалу, у тому числі працівників НП;
  • надання структурним підрозділам ГУНП, органам та підрозділам внутрішніх справ організаційно-методичної та практичної допомоги в налагодженні взаємодії із ЗМІ та населенням.
  • внесення пропозицій керівництву ГУНП щодо кадрового та матеріально-технічного забезпечення діяльності Відділу;
  • забезпечення за напрямками діяльності підготовки на надання на підпис начальникові ГУНП відомчих та міжвідомчих проектів нормативно-правових актів, а також опрацювання проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України за напрямками діяльності;
  • здійснення в установленому порядку відповідно до компетенції Відділу перевірки діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю органів і підрозділів внутрішніх справ, узагальнення і поширення передового досвіду їх діяльності, порушення перед керівництвом відповідних органів і підрозділів клопотань про притягнення працівників підрозділів зв’язків із громадськістю до дисциплінарної відповідальності.
 • Управління кадрового забезпечення

  Начальник управління кадрового забезпечення ГУНП в Дніпропетровській області

  полковник поліції

  Загородній Володимир Володимирович 

  телефон чергової частини:

  (056) 745 44 64

  Основні функції:

  • забезпечення виконання вимог Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при організації роботи з відбору, розстановки, підготовки та виховання працівників органів і підрозділів внутрішніх справ;
  • організація заходів щодо комплектування органів і підрозділів внутрішніх справ, вищих навчальних закладів МВС висококваліфікованими, морально-стійкими працівниками. Вивчення та аналіз стану роботи з відбору, розстановки, навчання та виховання працівників;
  • здійснення аналізу навантаження на працівників міліції і подання пропозицій щодо коригування структури та штатної чисельності органів і підрозділів внутрішніх справ з метою підвищення ефективності їх діяльності, концентрації зусиль на найбільш важливих її напрямках;
  • організація роботи із зміцнення дисципліни та законності в діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, дотримання прав і законних інтересів громадян, забезпечення повної, усебічної та об'єктивної перевірки обставин надзвичайних подій, здійснення якої віднесено до компетенції УКЗ, проведення профілактичної роботи та надання методичної допомоги органам внутрішніх справ;
  • організація та проведення службової підготовки особового складу, спортивно-масової роботи в органах внутрішніх справ, інших заходів, спрямованих на формування у працівників спеціальних фізичних якостей та навичок, необхідних для вирішення оперативно-службових завдань, а також початкової підготовки осіб, прийнятих на службу в органи внутрішніх справ;
  • організація культурно-масової та просвітницької роботи в органах і підрозділах внутрішніх справ. Забезпечення соціального захисту працівників органів внутрішніх справ, ветеранів, пенсіонерів та членів їх сімей;
  • організація та проведення психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ.
 • Управління головної інспекції

  Начальник управління головної інспекції ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції
  Таран Олександр Миколайович
   

 • Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

  Начальник управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер 

  Перездрієнко Сергій Васильович

 • Сектор з питань пенсійного забезпечення

  Начальник сектору з питань пенсійного забезпечення ГУНП в Дніпропетровській області 

  Жарновенкова Оксана Борисівна

 • Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення

  Начальник управління логістики матеріально-технічного  забезпечення ГУНП в Дніпропетровській області

  підполковник поліції

  Котляр Ігор Вікторович

  Керівництво управління:

  Начальник УЛМТЗ підполковник поліції Котляр Ігор Вікторович - щочетверга з 10.00 до 13.00 тел.: (056) 756-50-08

  Основними завданнями управління є:
  • організація матеріально-технічного, ресурсного забезпечення діяльності підрозділів ГУНП, установ і організацій, що належать до сфери управління МВС;
  • координація діяльності пов’язаної з управлінням державним майном, фондами та підприємствами, капітальним будівництвом та залученням інвестицій, господарською діяльністю ГУНП;
  • забезпечення розвитку, упровадження і експлуатації систем зв’язку, нагляд та контроль у сфері охорони праці та пожежної безпеки в підрозділах ГУНП;
  • організаційно-методичне забезпечення та координація в межах компетенції діяльності підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МВС.

   

 • Відділ запобігання корупції

  Начальник відділу запобігання корупції ГУНП в Дніпропетровській області

  майор поліції

  Третьяков Максим Олександрович

  телефон:
  (056) 756 51 69

  Відділ запобігання корупції ГУНП в Дніпропетровській області є самостійним та функціонально незалежним структурним підрозділом апарату ГУНП в Дніпропетровській області, який в межах повноважень забезпечує реалізацію в ГУНП в Дніпропетровській області заходів, передбачених вимогами Закону України «Про запобігання корупції».

   

 • Управління інформаційно-аналітичної підтримки

  Начальник Управління інформаційно-аналітичної підтримки
  ГУНП в Дніпропетровській області
  Свириденко Сергій Володимирович

  Графік прийому громадян керівництвом управління:
  Начальник УІАП Свириденко Сергій Володимирович - щопонеділка з 10.00 до 18.00 тел.: (056) 756-54-31
  Заступник начальника УІАП – начальник відділу формування та супроводження інформаційних ресурсів Лапушанський Дмитро Євгенійович, щоп’ятниці з 10.00 до 18.00 тел.: (056) 756-54-59
  Заступник начальника УІАП – начальник відділу адміністрування інформаційних систем та телекомунікацій підполковник поліції Гаврилюк Євген Анатолійович щосереди з 10.00 до 18.00 тел.: (056) 756-59-95
  У вихідні та святкові дні прийом громадян здійснює відповідальний від керівництва

  телефони:
  (056) 370-38-24
  (056) 756-53-70

  Основні функції:

  • формування відомчої статистичної звітності про стан злочинності на території області та результати діяльності правоохоронних органів у боротьбі з нею;
  • аналіз використання інформаційних ресурсів у попередженні та розкритті злочинів;
  • опрацювання в цілодобовому режимі запитів правоохоронних органів та надання в установленому порядку інформації за наявними обліками;
  • інформаційне забезпечення оперативно-службової діяльності підрозділів Національної поліції;
  • проведення спеціальних перевірок щодо кандидатів, які претендують на заняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави;
  • адміністрування інформаційних систем та телекомунікацій, аудіо-, відеосервісів та електронних засобів контролю, радіочастотних ресурсів;
  • захист інформації, що обробляється у відомчих інформаційно-телекомунікаційних системах.