Методичні рекомендації про супровід осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до адміністративної будівлі ГУНП в Дніпропетровській області

Методичні рекомендації
про  супровід осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до адміністративної будівлі ГУНП в Дніпропетровській області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Порядок доступу в адміністративну будівлю ГУНП в Дніпропетровській області (далі - ГУНП), розташовану за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 20-а, осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення розроблено з урахуванням заходів, визначених державними будівельними нормами України «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Указу Президента України №401/2017 «Про внесення зміни до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України», Конвенцією про права осіб з інвалідністю з метою забезпечення реалізації державної політики щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб, що потребують допомоги при відвідуванні ГУНП, забезпечення права таких осіб на безперешкодний доступ в приміщення та на територію ГУНП, зручності та комфортності перебування і на рівні зі всіма громадянами участі у громадському житті суспільства тощо.
1.2. Цими методичними рекомендаціями визначається супровід (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування в ГУНП та на його території.
1.3. Методичні рекомендації оприлюднюються на офіційному веб-сайті ГУНП і розміщується на інформаційному стенді на першому поверсі адміністративного будинку.
1.4. Терміни, які використовуються в тексті цих рекомендації, визначені з врахуванням ст. 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Державними будівельними нормами ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», а саме:
особа з інвалідністю - це особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист;
маломобільні групи населення (МГН) - люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо;
особи, що потребують допомоги – особи з інвалідністю, люди з обмеженими фізичними можливостями або старшого (похилого) віку, вагітні жінки та інші маломобільні групи населення;
відповідальна особа – посадова особа ГУНП, на яку покладаються обов’язки щодо забезпечення доступу до ГУНП осіб, які потребують додаткової допомоги, а саме: працівники чергової частини управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП або відділення охорони адмінбудинків центру забезпечення ГУНП.
Вимоги доступності для маломобільних груп відвідувачів забезпечуються відповідно до ДБН В.2.2-17 в частині функціонально-планувальних елементів приміщень, вхідних вузлів, внутрішніх комунікацій, а також їх інформаційного та інженерного обладнання.
 
        2. ПОРЯДОК ПЕРЕСУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ І МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ В ПРИМІЩЕННЯХ ГУНП

2.1. Вхід до ГУНП здійснюється через центральний вхід з боку вул. Троїцька. При вході в адмінбудинок ГУНП встановлена кнопка виклику, що розташована на прийнятній висоті для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.
Посадові особи ГУНП, що здійснюють цілодобове чергування (в тому числі спостереження через зовнішні камери відеоспостереження), виявивши, що особа (особи), що потребують допомоги, намагається увійти на територію ГУНП невідкладно слідує до такої особи дізнається про необхідність супроводу, а уразі необхідності – невідкладно зв’язується із відповідальною особою.
2.2. Відповідальна особа зустрічає і супроводжує осіб, що потребують допомоги, а в разі настання надзвичайної ситуації відповідає за евакуацію МГН і осіб з інвалідністю з території ГУНП.
3 питань, що стосуються особи з інвалідністю, важливо завжди пам'ятати, що потрібно звертатись безпосередньо до цієї людини, а не до особи, яка її супроводжує. Щоб звернути на себе увагу людини з вадами слуху, необхідно помахати рукою, або іншим чином привернути їхню увагу.
    2.3. У першочерговому порядку відповідальною особою уточняються, якої допомоги потребує маломобільний громадянин або особа з інвалідністю, мета відвідування ГУНП, необхідність супроводу. Якщо особа, яка потребує допомоги відмовляється від пропозиції та не потребує допомоги відповідальної особи, забороняється нав’язувати свою допомогу. Забороняється торкатись осіб з інвалідністю чи їх допоміжних засобів пересування без їх дозволу.
2.3.1. Необхідно бути терплячім з людьми, які мають труднощі в спілкуванні; не виправляти їх; не закінчувати їх речення замість них. В спілкуванні з особами з обмеженим слухом чи тими, що не чують, в нагоді допомоги інколи можуть стати ручка з папером.
2.3.2. Необхідно використовувати чіткі, коротші речення. Якщо особа з інвалідністю не зрозуміла відповідальну особу, потрібно повторити щойно сказане або спробуйте перефразувати речення. Деяким особам, що не чують або мають обмежений слух, може бути легше зрозуміти, якщо відповідальна особа також використовуватимете жестикуляцію руками, щоб пояснити напрям руху.
2.3.3. Якщо допомоги відповідальної особи потребує користувач візка, спочатку необхідно спитати людину, куди вона хоче дістатись, а потім проінформувати про необхідність довезти її. Забороняється нахилятись і спиратись на інвалідний візок чи на інший допоміжний засіб людини.
2.3.4. У разі, якщо до відповідальної особи звернулась людина з порушенням зору, в першу чергу необхідно представитись, назвати прізвище, ім’я та по батькові, свою посаду, представити інших присутніх осіб, розповісти такій особі, де вона знаходиться. Під час супроводу такої людини необхідно спитати, чи хоче вона бути попередженою про сходи, двері та інші перешкоди. Якщо так, то необхідно коментувати шлях і маршрут, яким здійснюється пересування. Наприклад. "За декілька кроків ми повернемо ліворуч" чи "Ми підходимо до сходів”. Коли буде досягнуто необхідного місця, потрібно повідомити людину, де вона знаходиться. Завжди відповідальній особі необхідно говорити такій людини про своє наближення чи віддалення.
2.3.5. В разі необхідності, за погодженням із керівництвом ГУНП відповідальна особа залучає інших працівників ГУНП до супроводу осіб, які потребують допомоги.
2.4. У разі подання заяви до ГУНП, відповідальна особа спрямовує відвідувача при громадської приймальні ГУНП або запрошує представника відділу документального забезпечення для прийняття вхідної кореспонденцію у такої особи або за бажанням такого громадянина супроводжує її до відділу документального забезпечення ГУНП і знайомить маломобільного громадянина і особу з інвалідністю з працівником ГУНП, відповідальним за приймання вхідної кореспонденції, особисто, представивши прізвище, ім'я та по батькові один одному.
2.5. Особи, які потребують допомоги, користуються пріоритетним правом при подачі документів до канцелярії відділу документального забезпечення ГУНП.
    2.6. При відвідуванні території ГУНП особами, які потребують допомоги відповідальна особа роз'яснює правила внутрішнього та службового розпорядку ГУНП, а також години прийому громадян і розповідає про особливості будівель ГУНП:
кількість поверхів; поручнів, інших пристосувань і пристроїв для осіб з інвалідністю стосовно його функціональним обмеженням; розташування санітарних кімнат, можливі перешкоди на шляху та ін.;
структуру ГУНП, в якому кабінеті і до кого звернутися з питань, які можуть виникнути.
2.7. Після закінчення часу перебування на території ГУНП осіб, які потребують допомоги, відповідальна особа супроводжує таких осіб до виходу з території ГУНП.
2.8. При необхідності особи, які потребують допомоги, можуть заздалегідь погодити з відповідальною особою за телефонами необхідний обсяг допомоги при організації доступу в приміщення ГУНП із зазначенням дати і часу прибуття, або направити на електронну пошту ГУНП відповідний запит.
2.9. Відповідальна особа ГУНП за погодженням з особами, які потребують допомоги, вправі надати інші види допомоги по супроводу, не передбачені цим Порядком.

        3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Ці методичні рекомендації вступають в дію з дати затвердження.