Вимоги до об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Для отримання Дозволу суб’єкт господарювання за місцем провадження діяльності надає до Управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України  наступні документи:

  • заяву про видачу Дозволу, де обов’язково вказуються конкретні види господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, згідно з установленим зразком ;
  • копія статуту юридичної особи із зазначенням видів діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що провадиться юридичною особою;
  • копії документів, що підтверджують право власності на об’єкти чи приміщення, призначені для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — об’єкти чи приміщення), або договору оренди об’єкта чи приміщення;
  • план-схема об’єкта чи приміщення з обов’язковим зазначенням безпосередніх місць провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх площі та їх назва;
  • копії договору про охорону об’єкта чи приміщення та документів, що підтверджують обладнання приміщення засобами охоронної та пожежної сигналізації (об’єкти державної форми власності та сфер державного регулювання підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 975);
  • витяг з наказу про допуск до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами осіб (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця проживання і посади) та особи (осіб), відповідальної за їх зберігання і використання;
  • копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Всі копії повинні бути завірені печаткою та підписом уповноваженої особи.

Технічні вимоги до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів визначені наказом МВС України від 29.01.2018 № 52 «Про затвердження Вимог об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин».

Звертатися до управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області ДБН Національної поліції України, адреса підрозділу: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Поля, буд. 1; дні прийому громадян: вівторок, четвер з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 16.00; довідки за телефоном: 097 875 64 19, 067 984 30 53, 067 522 20 99.