Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Корисна інформація
Опубліковано 20 вересня 2022 року о 16:30
Відкрити все

У м. Харкові відкрито Консультативний центр Східного регіону Координаційного штабу (Полтавська, Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська області).

Одним із основних завдань Консультативного центру є сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими.

Консультаційний центр Східного регіону Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими розташований за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21. Звернення також приймаються за телефоном 0 800 300 176 та електронною адресою: [email protected].


м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 105 тел. (066) 937 94 11

м. Дніпро, вул. Передова, 427 тел. (066) 938 64 84

м. Дніпро, вул. Осіння, 6 тел. (093) 116 44 51

м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 22 К (050) 831 93 25

м. Кривий Ріг вул. Вільної Ічкерії, 11 А (098) 086 99 64
Для отримання Дозволу суб’єкт господарювання за місцем провадження діяльності надає до Управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України наступні документи:

 • заяву про видачу Дозволу, де обов’язково вказуються конкретні види господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, згідно з установленим зразком ;
 • копія статуту юридичної особи із зазначенням видів діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що провадиться юридичною особою;
 • копії документів, що підтверджують право власності на об’єкти чи приміщення, призначені для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — об’єкти чи приміщення), або договору оренди об’єкта чи приміщення;
 • план-схема об’єкта чи приміщення з обов’язковим зазначенням безпосередніх місць провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх площі та їх назва;
 • копії договору про охорону об’єкта чи приміщення та документів, що підтверджують обладнання приміщення засобами охоронної та пожежної сигналізації (об’єкти державної форми власності та сфер державного регулювання підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 975);
 • витяг з наказу про допуск до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами осіб (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця проживання і посади) та особи (осіб), відповідальної за їх зберігання і використання;
 • копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Всі копії повинні бути завірені печаткою та підписом уповноваженої особи.

Технічні вимоги до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів визначені наказом МВС України від 29.01.2018 № 52 «Про затвердження Вимог об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин».

Звертатися до управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Дніпропетровській області ДБН Національної поліції України, адреса підрозділу: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 85; дні прийому громадян: вівторок, четвер з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 16.00; довідки за телефоном: (067) 522 20 99, (067) 984 30 53.


Методичні рекомендації
про супровід осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до адміністративної будівлі ГУНП в Дніпропетровській області

 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 • 1.1. Порядок доступу в адміністративну будівлю ГУНП в Дніпропетровській області (далі - ГУНП), розташовану за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 20-а, осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення розроблено з урахуванням заходів, визначених державними будівельними нормами України «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Указу Президента України №401/2017 «Про внесення зміни до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України», Конвенцією про права осіб з інвалідністю з метою забезпечення реалізації державної політики щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб, що потребують допомоги при відвідуванні ГУНП, забезпечення права таких осіб на безперешкодний доступ в приміщення та на територію ГУНП, зручності та комфортності перебування і на рівні зі всіма громадянами участі у громадському житті суспільства тощо.
  1.2. Цими методичними рекомендаціями визначається супровід (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування в ГУНП та на його території.
  1.3. Методичні рекомендації оприлюднюються на офіційному веб-сайті ГУНП і розміщується на інформаційному стенді на першому поверсі адміністративного будинку.
  1.4. Терміни, які використовуються в тексті цих рекомендації, визначені з врахуванням ст. 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Державними будівельними нормами ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», а саме:
  особа з інвалідністю - це особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист;
  маломобільні групи населення (МГН) - люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо;
  особи, що потребують допомоги – особи з інвалідністю, люди з обмеженими фізичними можливостями або старшого (похилого) віку, вагітні жінки та інші маломобільні групи населення;
  відповідальна особа – посадова особа ГУНП, на яку покладаються обов’язки щодо забезпечення доступу до ГУНП осіб, які потребують додаткової допомоги, а саме: працівники чергової частини управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП або відділення охорони адмінбудинків центру забезпечення ГУНП.
  Вимоги доступності для маломобільних груп відвідувачів забезпечуються відповідно до ДБН В.2.2-17 в частині функціонально-планувальних елементів приміщень, вхідних вузлів, внутрішніх комунікацій, а також їх інформаційного та інженерного обладнання.

  2. ПОРЯДОК ПЕРЕСУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ І МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ В ПРИМІЩЕННЯХ ГУНП

2.1. Вхід до ГУНП здійснюється через центральний вхід з боку вул. Троїцька. При вході в адмінбудинок ГУНП встановлена кнопка виклику, що розташована на прийнятній висоті для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.
Посадові особи ГУНП, що здійснюють цілодобове чергування (в тому числі спостереження через зовнішні камери відеоспостереження), виявивши, що особа (особи), що потребують допомоги, намагається увійти на територію ГУНП невідкладно слідує до такої особи дізнається про необхідність супроводу, а уразі необхідності – невідкладно зв’язується із відповідальною особою.
2.2. Відповідальна особа зустрічає і супроводжує осіб, що потребують допомоги, а в разі настання надзвичайної ситуації відповідає за евакуацію МГН і осіб з інвалідністю з території ГУНП.
3 питань, що стосуються особи з інвалідністю, важливо завжди пам'ятати, що потрібно звертатись безпосередньо до цієї людини, а не до особи, яка її супроводжує. Щоб звернути на себе увагу людини з вадами слуху, необхідно помахати рукою, або іншим чином привернути їхню увагу.
2.3. У першочерговому порядку відповідальною особою уточняються, якої допомоги потребує маломобільний громадянин або особа з інвалідністю, мета відвідування ГУНП, необхідність супроводу. Якщо особа, яка потребує допомоги відмовляється від пропозиції та не потребує допомоги відповідальної особи, забороняється нав’язувати свою допомогу. Забороняється торкатись осіб з інвалідністю чи їх допоміжних засобів пересування без їх дозволу.
2.3.1. Необхідно бути терплячім з людьми, які мають труднощі в спілкуванні; не виправляти їх; не закінчувати їх речення замість них. В спілкуванні з особами з обмеженим слухом чи тими, що не чують, в нагоді допомоги інколи можуть стати ручка з папером.
2.3.2. Необхідно використовувати чіткі, коротші речення. Якщо особа з інвалідністю не зрозуміла відповідальну особу, потрібно повторити щойно сказане або спробуйте перефразувати речення. Деяким особам, що не чують або мають обмежений слух, може бути легше зрозуміти, якщо відповідальна особа також використовуватимете жестикуляцію руками, щоб пояснити напрям руху.
2.3.3. Якщо допомоги відповідальної особи потребує користувач візка, спочатку необхідно спитати людину, куди вона хоче дістатись, а потім проінформувати про необхідність довезти її. Забороняється нахилятись і спиратись на інвалідний візок чи на інший допоміжний засіб людини.
2.3.4. У разі, якщо до відповідальної особи звернулась людина з порушенням зору, в першу чергу необхідно представитись, назвати прізвище, ім’я та по батькові, свою посаду, представити інших присутніх осіб, розповісти такій особі, де вона знаходиться. Під час супроводу такої людини необхідно спитати, чи хоче вона бути попередженою про сходи, двері та інші перешкоди. Якщо так, то необхідно коментувати шлях і маршрут, яким здійснюється пересування. Наприклад. "За декілька кроків ми повернемо ліворуч" чи "Ми підходимо до сходів”. Коли буде досягнуто необхідного місця, потрібно повідомити людину, де вона знаходиться. Завжди відповідальній особі необхідно говорити такій людини про своє наближення чи віддалення.
2.3.5. В разі необхідності, за погодженням із керівництвом ГУНП відповідальна особа залучає інших працівників ГУНП до супроводу осіб, які потребують допомоги.
2.4. У разі подання заяви до ГУНП, відповідальна особа спрямовує відвідувача при громадської приймальні ГУНП або запрошує представника відділу документального забезпечення для прийняття вхідної кореспонденцію у такої особи або за бажанням такого громадянина супроводжує її до відділу документального забезпечення ГУНП і знайомить маломобільного громадянина і особу з інвалідністю з працівником ГУНП, відповідальним за приймання вхідної кореспонденції, особисто, представивши прізвище, ім'я та по батькові один одному.
2.5. Особи, які потребують допомоги, користуються пріоритетним правом при подачі документів до канцелярії відділу документального забезпечення ГУНП.
2.6. При відвідуванні території ГУНП особами, які потребують допомоги відповідальна особа роз'яснює правила внутрішнього та службового розпорядку ГУНП, а також години прийому громадян і розповідає про особливості будівель ГУНП:
кількість поверхів; поручнів, інших пристосувань і пристроїв для осіб з інвалідністю стосовно його функціональним обмеженням; розташування санітарних кімнат, можливі перешкоди на шляху та ін.;
структуру ГУНП, в якому кабінеті і до кого звернутися з питань, які можуть виникнути.
2.7. Після закінчення часу перебування на території ГУНП осіб, які потребують допомоги, відповідальна особа супроводжує таких осіб до виходу з території ГУНП.
2.8. При необхідності особи, які потребують допомоги, можуть заздалегідь погодити з відповідальною особою за телефонами необхідний обсяг допомоги при організації доступу в приміщення ГУНП із зазначенням дати і часу прибуття, або направити на електронну пошту ГУНП відповідний запит.
2.9. Відповідальна особа ГУНП за погодженням з особами, які потребують допомоги, вправі надати інші види допомоги по супроводу, не передбачені цим Порядком.

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Ці методичні рекомендації вступають в дію з дати затвердження.

В Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області виникла необхідність залучення підприємств, установ та організацій недержавної форми власності до укладання договорів щодо транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальні майданчики, розташовані в місті Дніпро та у місті Кривий Ріг спеціалізованими автомобілями-евакуаторами, відповідно до «Порядку тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції транспортних засобів та їх зберігання» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1102, а саме, в рамках дії Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Тимчасово вилучені транспортні засоби транспортуються на спеціальні майданчики за адресами:
• м. Дніпро вул. Осіння 6;
• м. Дніпро вул. Передова 427;
• м. Дніпро вул. Дніпросталівська 22к;
• м. Дніпро пр-т. Б. Хмельницького 105;
• м. Кривий Ріг вул. Вільної Ічкерії 11а.

Учасник отримує оплату вартості послуг з транспортування транспортного засобу на спеціальні майданчики чи стоянки на свій банківський рахунок від відповідальної особи, зазначеної в частині першій статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа, яка керувала транспортним засобом на момент учинення правопорушення, або особа, яка ввезла затриманий транспортний засіб на територію України.
Розмір плати за транспортування на спеціальний майданчик чи стоянку тимчасово затриманих транспортних засобів визначається Учасником відповідно до законодавства України. Учасник несе відповідальність за встановлення розміру плати за доставлення (транспортування) затриманих транспортних засобів на спеціальний майданчик чи стоянку.
Транспортування транспортних засобів здійснюється за допомогою спеціального автомобіля – евакуатора відповідно до умов Договору.
Для надання якісних послуг, своєчасно та в повному обсязі, учасник може використовувати як власний, так і найманий транспорт, техніку.

Технічні вимоги:
• учасник повинен забезпечити завантаження, розвантаження та транспортування автомобілів різноманітного типу, з дотриманням норм охорони праці, пожежної безпеки та інших вимог законодавства України;
• послуги транспортування мають надаватись учасником без вихідних та 24 год./добу (строком до 31.12.2024);
• послуги мають надаватись евакуаторами та іншою технікою, призначеною для надання таких послуг;
• учасник (працівники учасника) при наданні послуг повинні мати документи, передбачені Постановою Кабінетів Міністрів України №1306 від 10.10.2001 «Про правила дорожнього руху».

Список документів, які необхідні для участі в конкурсі:

- заява щодо бажання заключити договір;
- копія паспорту громадянина України або ID картки;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;
- перелік транспортних засобів, що будуть залучатись до перевезень, з наданням чинного полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту;
- довідка про наявність евакуаторів, евакуаторів з маніпулятором, евакуаторів для великотоннажного транспорту (більше 8т), інших евакуаторів для здійснення евакуації транспорту з важкодоступних місць;
- копії договорів підряду з іншими особами про надання послуг з евакуації (у разі залучення до робіт сторонніх організацій);
- копії договорів оренди евакуаторів (у разі залучення для перевезень транспортних засобів інших власників).
Контакти: Центр забезпечення ГУНП в Дніпропетровській області, вул. Троїцька 20а;
м. Дніпро (тел. 099-676-0861).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux