Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Оголошення конкурсу для зайняття вакантної посади заступника начальника управління – начальника відділу службових розслідувань управління головної інспекції ГУНП в Дніпропетровській області (від 22.03.2024)
Опубліковано 22 березня 2024 року о 13:59

 Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області оголошено конкурс серед поліцейських для зайняття вакантної посади заступника начальника управління – начальника відділу службових розслідувань управління головної інспекції ГУНП.

ОПИС ВАКАНСІЇ ТА ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ

Основні службові обов’язки:

 • Організація службової діяльності відділу.
 • Забезпечення своєчасного та якісного розгляду працівниками відділу вхідної кореспонденції з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Організація ведення діловодства у відділі, а також контроль за виконанням документів підлеглими.
 • Організація надання практичної та методичної допомоги органам (підрозділам) ГУНП з питань дотримання законності в їх діяльності, поширення передового досвіду.
 • Організація та проведення службових розслідувань стосовно заступників начальника ГУНП, керівників, поліцейських органів (підрозділів) ГУНП.
 • Забезпечення підготовки звітів, розпорядчих, аналітичних та інформаційних документів з питань стану дотримання законності та службової дисципліни в діяльності органів (підрозділів) ГУНП.
 • Контроль за дотриманням працівниками відділу та Управління вимог антикорупційного законодавства, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з цих питань.

Бажані якості та навички:

 • Висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі.
 • Дисциплінованість, самоорганізованість, відповідальність.
 • Володіння високими організаторськими здібностями, комунікабельність, ввічливість, стриманість, прагнення допомагати людям.
 • Вміння чітко висловлювати й аргументовано відстоювати власну думку.
 • Практичний досвід в організації та проведенні службових розслідувань (перевірок).

Вимоги до кандидатів:

 • Діючий поліцейський.
 • Вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, за спеціальностями «Право» або «Правознавство».
 • Наявність державного сертифікату про рівень володіння державною мовою С1 або С2.
 • Загальний стаж роботи в ОВС або НПУ не менше 5-ти років.
 • Досвід роботи на керівних посадах в системі ОВС або в Національній поліції України, не менше 2-ох років.
 • Досвід роботи з ПК (офісні програми, Інтернет) на рівні впевненого користувача.
 • Наявність водійського посвідчення категорії «В» та практичні навички керування транспортними засобами (бажано).

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами +38(050)696-29-16, +38(097)203-76-29

  ПОРЯДОК

проведення конкурсу серед поліцейських для зайняття вакантної посади заступника начальника управління – начальника відділу службових розслідувань управління головної інспекції ГУНП

 Процес відбору для заміщення вакантних посад в Національній поліції України регламентований ст.ст. 47-57 Закону України «Про Національну поліцію» та Наказом МВС України № 1631 від 25.12.2015 р.

Конкурс проводиться поліцейською комісією ГУНП в Дніпропетровській області та складається з окремих етапів, для кожного з яких встановлено прохідний мінімум. Кандидати, які без поважних причин не з'явились на конкурсний етап в призначений час, не допускаються до подальшої участі в конкурсі.

І. Реєстрація кандидатів:

Процедура розпочинається з подання кандидатом електронної анкети на офіційному вебсайті Національної поліції https://nabir.np.gov.ua/. Для підтвердження реєстрації анкети для участі у конкурсі обов’язковим є перехід за посиланням, яке надійте на електронну пошту, зазначену під час заповнення анкети, у повідомленні від рекрутингу Національної поліції України.

Заповнити анкету на посаду заступника начальника управління – начальника відділу службових розслідувань управління головної інспекції ГУНП можливо з 22 по 1 квітня 2024 року.

ІІ. Подання пакету документів:

Приймання документів здійснюється 22 березня  по 01 квітня 2024 року за адресою: м. Дніпро, вул. Ірпінська, 4 або на електронну адресу: [email protected].

Перелік необхідних документів для участі у конкурсі:

Рапорт про участь у конкурсі 

Рапорт для зайняття вакантної посади заступника начальника управління – начальника відділу службових розслідувань управління головної інспекції ГУНП в Дніпропетровській області.docx

Анкета встановленої форми

Анкета кандидата на посаду заступника начальника управління - начальника відділу службових розслідувань УГІ ГУНП в Дніпропетровській області.doc

Копії документів про освіту;

Службова характеристика (отримується за місцем служби);

Біографічна довідка (отримується у підрозділі кадрового забезпечення);

Довідка про дисциплінарні стягнення та заохочення за весь період служби в ОВС/НПУ (отримується у підрозділі кадрового забезпечення);

Декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції», за 2023 рік;

Державний сертифікат рівня вільного володіння державною мовою першого або другого ступенів;

Сертифікат про рівень володіння іноземною мовою (за наявності).

Водійське посвідчення категорії «В» та практичні навички керування транспортними засобами (за наявності)

 ІІІ. Комп’ютерне тестування

Після заповнення електронної анкети кандидати на посади з метою визначення теоретичної та практичної підготовленості, компетентності, здатності якісно та ефективно реалізувати на службі свої потенційні можливості проходять тестування на знання законодавчої бази і на загальні здібності та навички.

 • Тестування здійснюється на комп’ютері у приміщенні ГУНП в Дніпропетровській області, після подання необхідного пакету документів, у визначений день та час.

Професійний тест – електронний тест, який включає перевірку знання законодавства, а саме Конституції України, Закони України «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції», «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», основні положення Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення та ін.

 • Тестування загальних навичок - це електронний тест, направлений на оцінку у кандидатів рівня логічних, вербальних та аналітичних здібностей.

Для професійного тесту та тесту загальних навичок установлюється тривалість, що не перевищує однієї години для кожного.

Комп’ютерна програма тестування генерує унікальний набір тестових завдань для кожного кандидата.

Результати тестування (кількість набраних балів) кандидатам висвітлюються безпосередньо після його завершення.

Професійний тест складається з 60 тестових питань. Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється 1 балом. Максимальна кількість можливих балів дорівнює 60.

Тест загальних навичок складається з 60 тестових питань з визначення рівня логічних, вербальних та математичних здібностей кандидата. Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється 1 балом. Максимальна кількість балів дорівнює 60.

Кандидати, які набрали за результатами тестування менше 25 балів, до наступних етапів конкурсу не допускаються.

 ІV. Перевірка рівня фізичної підготовки 

Перевірку рівня фізичної підготовки поліцейська комісія організовує на об’єктах спортивної інфраструктури із забезпеченням належних санітарно-гігієнічних умов та в присутності медичних працівників із застосуванням за потреби та за наявності технічної можливості технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, про що учасники інформуються усно перед початком конкурсного етапу.

ТАБЛИЦЯ
нормативів з фізичної підготовки кандидатів


N з/п

Назва контрольної вправи

Нормативи, бали

"5"

"4"

"3"

Вікові групи

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

18 - 25

26 - 30

31 - 35

36+

18 - 25

26 - 30

31 - 35

36+

18 - 25

26 - 30

31 - 35

36+

Чоловіки

1

Комплексна силова вправа (разів за 1 хв)

55

50

45

40

50

45

40

35

45

40

35

30

2

Біг 100 м (сек.)

14.5

15.0

15.5

16.0

15.0

15.5

16.0

16.5

15.5

16.0

16.5

17.0

3

Біг 1000 м (хв, сек.)

3.50

4.00

4.10

4.20

4.10

4.20

4.30

4.40

4.20

4.30

4.40

4.50

4

Човниковий біг 10 х 10 м (сек.)

29.0

30.0

31.0

32.0

30.0

31.0

32.0

33.0

31.0

32.0

33.0

34.0

Жінки

1

Комплексна силова вправа (разів за 1 хв)

40

37

34

31

35

32

29

26

32

29

26

23

2

Біг 100 м (сек.)

16.0

16.5

17.0

17.5

16.5

17.0

17.5

18.0

17.0

17.5

18.0

18.5

3

Біг 1000 м (хв сек.)

4.10

4.20

4.30

4.40

4.40

4.50

5.00

5.10

5.10

5.20

5.30

5.40

4

Човниковий біг 10 х10 м (сек.)

32.0

35.0

38.0

41.0

35.0

38.0

41.0

44.0

37.0

39.0

42.0

45.0

 

V. Проходження опитування з використання поліграфа

За результатами вивчення поданих кандидатом документів, кандидату пропонується пройти тестування та поліграфічне дослідження.

Згода на добровільне проходження перевірки на поліграфі оформлюється безпосередньо перед проходженням тестування (є обов’язковою умовою).

 VІ. Тестування особистісних характеристик (психологічний тест)

Тестування особистісних характеристик (психологічний тест) проводиться з метою виявлення рис, типів характеру, стилю поведінки кандидата, визначення його емоційного стану, придатності кандидата до служби в умовах підвищеного психологічного навантаження. Після проведення тестування кандидат проходить співбесіду з тимчасовою консультативною комісією з проведення добору кандидатів на заміщення вакантних посад інспекторського та керівного складу управління головної інспекції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Результати тестування особистісних характеристик кандидата (психологічний тест) та співбесіди з комісією не впливають на його рейтинг та мають рекомендаційний характер і враховуються поліцейською комісією при прийнятті рішення за результатами всіх етапів конкурсу.

VІІ. Співбесіда з поліцейською комісією ГУНП

Співбесіда з кандидатом проводиться поліцейською комісією ГУНП.

Під час співбесіди поліцейська комісія вивчає результати тестувань, рівня фізичної підготовки та документи кандидата, які подані ним особисто та надані підрозділом кадрового забезпечення.

При проведенні співбесіди з кандидатом поліцейська комісія з’ясовує його професійні, морально-ділові якості, управлінсько-організаторські здібності.

VІІІ. Прийняття рішення поліцейською комісією за результатами конкурсу

За результатами обговорення кандидата поліцейська комісія приймає одне з таких рішень:

рекомендований для зайняття вакантної посади;

не рекомендований для зайняття вакантної посади.

Голосування поліцейської комісії за результатами співбесіди та обговорення членами поліцейської комісії результатів тестувань (перевірок) і документів кандидата проводяться за відсутності кандидата і запрошених осіб.

Рішення поліцейської комісії приймаються відповідно до статті 55 Закону України «Про Національну поліцію».

ІХ. Складання рейтингу кандидатів 

За результатами всіх етапів конкурсу поліцейська комісія складає рейтинг кандидатів, рекомендованих до служби в поліції.

Рейтинг складається, виходячи із загальної кількості балів, отриманих кандидатами в результаті проходження всіх етапів конкурсу.

За результатами складання загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу.

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного дня після підписання протоколу засідання поліцейської комісії в тому порядку, в якому він був оголошений.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами +38(050) 696-29-16, +38(097) 203-76-29

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux